fbpx

zirkulin屈臣氏銷售點

有不少人都話係屈臣氏搵唔到zirkulin嘅產品,小編就為大家整理咗有邊間屈臣氏有上架啦,要留意不是每一間都有齊3款產品呀!

九龍區

地區店舖名稱蜂膠抵抗片肉桂轉化片潤腸小方果
九龍城區九龍城廣場PCF
九龍城區又一城PCF
九龍城區土瓜灣PCF
九龍城區欣榮花園PCF
九龍城區紅磡商業中心F
九龍城區紅磡灣CF
九龍城區黃埔花園PCF
九龍城區愛民商場PCF
九龍城區義達工業大廈CF
九龍城區福佬村道F
尖沙咀區九龍酒店PCF
尖沙咀區中港城PCF
尖沙咀區加連威老道CF
尖沙咀區佐敦道PCF
尖沙咀區希爾頓大廈CF
尖沙咀區亞太中心P
尖沙咀區金馬倫道PCF
尖沙咀區星光行PCF
尖沙咀區柯士甸道PCF
尖沙咀區美麗都大廈PF
尖沙咀區海港城PCF
尖沙咀區國際都會PCF
尖沙咀區新港中心PCF
尖沙咀區新樂酒店PCF
尖沙咀區漢口道PCF
官塘區APMPCF
官塘區大本型PCF
官塘區啟田PCF
官塘區彩德商場PCF
官塘區淘大商場PF
官塘區裕民中心PF
官塘區德福廣場一期PCF
官塘區 企業廣場
Mega Box
PCF
官塘區麗港城PCF
官塘區鱷魚恤中心PCF
旺角區太子道西CF
旺角區旺角PCF
旺角區旺角文華商場PCF
旺角區金雞廣場PF
旺角區弼街PF
旺角區奧海城CF
旺角區新世紀廣場PCF
旺角區窩打老道PCF
旺角區銀行中心PCF
油麻地區平安大廈PCF
深水埗區元洲街CF
深水埗區宇晴軒PCF
深水埗區西九龍中心PCF
深水埗區長沙灣廣場PF
深水埗區青山道F
深水埗區柏宜中心PCF
深水埗區美孚PCF
深水埗區美孚廣場PCF
黃大仙區彩雲商場PCF
黃大仙區慈雲山CF
黃大仙區新蒲崗CF
黃大仙區樂富中心CF
黃大仙區鑽石山CF

香港區

地區店舖名稱蜂膠抵抗片肉桂轉化片潤腸小方果
中西區太古廣場PCF
中西區卑路乍街102-114號PF
中西區金鐘海富中心PCF
中西區信德中心PCF
中西區香港站PCF
中西區統一中心PF
中西區華明中心CF
中西區馮氏大廈PCF
中西區萬邦行PCF
中西區寶雅山PF
東區小西灣商場PCF
東區太古城中心PCF
東區南天大厦PCF
東區港運城PCF
東區筲箕灣CF
東區興華村F
南區香港仔中心PCF
南區海怡半島PCF
銅鑼灣/灣仔區天后PCF
銅鑼灣/灣仔區合和中心CF
銅鑼灣/灣仔區皇室堡F
銅鑼灣/灣仔區恩平中心PCF
銅鑼灣/灣仔區時代廣場PCF
銅鑼灣/灣仔區軒尼詩道PCF
銅鑼灣/灣仔區莊士敦道CF
銅鑼灣/灣仔區跑馬地PCF
銅鑼灣/灣仔區銅鑼灣道PCF
銅鑼灣/灣仔區銅鑼灣廣場1期PCF

新界區

區域地區店舖名稱蜂膠抵抗片肉桂轉化片潤腸小方果
新界區大埔區大埔超級城PCF
新界區大埔區太和廣場CF
新界區大埔區富善商場CF
新界區大埔區逸瓏灣F
新界區大埔區新達廣場PCF
新界區大埔區翠屏花園PF
新界區大埔區寶鄉街PCF
新界區元朗區T-TOWNPCF
新界區元朗區元朗大馬路PCF
新界區元朗區元朗廣場F
新界區元朗區天瑞商場F
新界區元朗區天澤商場PF
新界區元朗區青山公路元朗段PCF
新界區元朗區峻巒廣場F
新界區元朗區新元朗PCF
新界區元朗區新北江商場PCF
新界區元朗區置富嘉湖PF
新界區元朗區壽富街PCF
新界區元朗區豐裕軒PF
新界區屯門區井財街CF
新界區屯門區屯門市廣場PCF
新界區屯門區屯門時代廣場PCF
新界區屯門區屯門啟民徑F
新界區屯門區安定商場F
新界區屯門區卓爾居CF
新界區屯門區華都大道PCF
新界區屯門區新屯門中心PCF
新界區屯門區蝴蝶村F
新界區屯門區錦薈坊PCF
新界區北區上水符興街PCF
新界區北區上水滙PCF
新界區北區上水廣場PCF
新界區北區天平邨CF
新界區北區帝庭軒PCF
新界區北區粉嶺名都廣場PCF
新界區北區彩園村商場PCF
新界區北區新康街F
新界區北區新都廣場PF
新界區北區落馬洲港鐵站2CF
新界區沙田區大圍路PCF
新界區沙田區大圍火車站PCF
新界區沙田區好運中心PCF
新界區沙田區希爾頓中心商場PF
新界區沙田區沙田廣場PCF
新界區沙田區河畔花園CF
新界區沙田區迎海薈F
新界區沙田區馬鞍山廣場PCF
新界區沙田區御龍山F
新界區沙田區新城市廣場PCF
新界區沙田區新港城中心PCF
新界區沙田區置富第一城‧樂薈PCF
新界區沙田區頌安F
新界區荃灣區荃新天地1期PCF
新界區荃灣區荃新天地2期PCF
新界區荃灣區荃錦中心CF
新界區荃灣區荃灣廣場CF
新界區荃灣區創意無限廣場PCF
新界區荃灣區綠楊坊CF
新界區荃灣區麗城薈CF
新界區將軍澳/西貢區天晉滙PCF
新界區將軍澳/西貢區尚德商場CF
新界區將軍澳/西貢區東港城PCF
新界區將軍澳/西貢區將軍澳廣場PF
新界區 將軍澳/西貢區 將軍澳中心PF
新界區將軍澳/西貢區都會駅PCF
新界區將軍澳/西貢區Metro City Phase II新都城中心二期商場PCF
新界區 將軍澳/西貢區 Metro Discovery新都城中心二期商場 PF
新界區葵青區Magnet PlacePF
新界區葵青區石蔭商場CF
新界區葵青區石籬2村CF
新界區葵青區長發村F
新界區葵青區青衣城CF
新界區葵青區梨木樹CF
新界區葵青區港鐵青衣站F
新界區葵青區葵興商場PF
新界區葵青區藍澄灣PF
離島離島-東涌富東廣場PCF
離島離島-東涌港鐵東涌(23-24號舖)F
離島離島-長洲長洲PF
離島離島-愉景灣愉景灣PCF
離島 機場機場客運大樓(接機大堂)PF
離島 機場 機場客運大樓 (離境)PF

updated on 2/9/2019

%d 位部落客按了讚: