fbpx

標籤: 維他命

兒童專屬嘅「蜂膠喉片」 天然強抵抗、抗惡菌,對抗流感殺到!

入秋轉涼,又撞正流感高蜂期,小朋友絕對係高危一族,學校、遊樂場更係散播病菌嘅“熱點”。所…