fbpx

標籤: Zirkulin

進食後,能量去哪兒?

能量,又稱熱量,人體必須從食物中獲取所需的能量,以滿足工作、學習、勞動、甚至是維持正常體…

楊卓娜推 跟營養師建議 1粒滿足便便3個願望

好多人都覺得靚媽楊卓娜(Lenna)嘅皮膚好靚,原來佢好重視腸道健康㗎!因為如果腸道唔健…

zirkulin屈臣氏銷售點

有不少人都話係屈臣氏搵唔到zirkulin嘅產品,小編就為大家整理咗有邊間屈臣氏有上架啦…

匯聚西方傳統草本智慧 近百年守護德國人健康

zirkulin-你的健康補.守.擋 作為香港人,就算未食過中藥都一定飲過「涼茶」,而且…